Phục dựng tháp Lưu Ly thời Lý – Trần bằng mô hình 3D

Phục dựng tháp Lưu Ly thời Lý – Trần bằng mô hình 3D

Kết quả ban đầu phục dựng tháp lưu ly bằng sứ trắng thời Lý của tập thể anh em 3DART.,JSC
Phần còn lại của bảo tháp được phát hiện tại khu vực Thăng Long xưa – hiện vật hiện được trưng bày tại bảo tàng lịch sử Việt Nam.

Phần trên tháp Lưu Ly
Phần trên tháp Lưu Ly

Tham khảo thêm Hệ thống kết cấu gỗ kiến trúc thời Trần để hiểu thêm về các cấu kiện kiến trúc thời Lý – Trần.
Hoặc tham khảo thêm Chùa Dạm – Ngôi chùa đại danh lam thời Lý, được phỏng họa bằng hình ảnh rất đẹp.

Hiện vật tháp Lưu Ly ở bảo tàng quốc gia Việt Nam

Thời Lý Trần thì kiến trúc vẫn ảnh hưởng nhiều từ kiến trúc thời Đường, đặc biệt có sử dụng đấu củng. Bên cạnh đó đặc biệt các cấu kiện trang trí mái vẫn xuất hiện như một nét chung của kiến trúc Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *