Browsed by
Tag: Lễ phục

Trang phục của Vua Chúa Việt Nam qua các triều đại

Trang phục của Vua Chúa Việt Nam qua các triều đại

Vua Việt Nam thời xưa mặc gì ? Trên phim ảnh Việt Nam hiện tại, trang phục vua chúa chưa hoàn toàn được chính xác. Sau đây mình chỉ xin phép được giới thiệu qua 6 bộ trang phục của hoàng đế Việt mà họa sĩ Thanh Huyên đã vẽ lại trong sách Việt Sử Diễn Họa. 1. Cổn Miện Lý – Trần. Lễ phục tối cao của vua theo quy tắc cũng như sử sách còn lưu lại tới…

Read More Read More