Browsed by
Category: Hành chính

Bảng lương và bổng Lộc của quan lại và các chức sắc trong bộ máy triều Nguyễn

Bảng lương và bổng Lộc của quan lại và các chức sắc trong bộ máy triều Nguyễn

Bảng lương và bổng Lộc của quan lại và các chức sắc trong bộ máy triều Nguyễn Để dễ hình dung ra ta đọc bài viết sau: Nhà Nguyễn quy định 1 quan gồm 600 đồng tiền, ổn định mãi đến khi nhà Nguyễn chấm dứt năm 1945, như ta thấy qua bài thơ sau: Một quan là sáu trăm đồng, Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi, Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy, Hai bên có lính hầu…

Read More Read More