Browsed by
Tag: Nhà Hồ

Phỏng họa 3D Kinh thành Tây Đô thời nhà Hồ (năm 1397-1407).

Phỏng họa 3D Kinh thành Tây Đô thời nhà Hồ (năm 1397-1407).

Bối cảnh lịch sử Thành Tây Đô (hay còn gọi là thành nhà Hồ, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) là kinh đô nước Đại Việt (cuối thời nhà Trần) và Đại Ngu (nhà Hồ), nằm trên địa phận nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Thành Tây Đô được xây vào năm 1397 dưới triều Trần do quyền thần Hồ Quý Ly chỉ huy, người không lâu sau (1400) lập ra nhà Hồ. Theo sử sách, thành…

Read More Read More