Browsed by
Tag: Tây Sơn

Bách Binh Đồ Quyển – Vũ khí thời Tây Sơn

Bách Binh Đồ Quyển – Vũ khí thời Tây Sơn

Truyền thuyết kể rằng, ai có trong tay Bách Binh Đồ Quyển của thần Kim Quy sẽ nhất thống được thiên hạ.Vào một ngày mưa bão mịt trời, nước lũ như sắp nhấn chìm cựu đô Đồ Bàn, Tây Sơn minh chủ Nguyễn Nhạc đang cho binh sĩ đào bật gốc cây Krek thần. Đêm qua rùa vàng báo mộng, mách ngài biết nơi chôn giấu Đồ Quyển, trong đó ghi chép phương thức rèn đúc các loại thần binh…

Read More Read More