Browsed by
Tag: Triều phục

Trang phục của Vua Chúa Việt Nam qua các triều đại

Trang phục của Vua Chúa Việt Nam qua các triều đại

Vua Việt Nam thời xưa mặc gì ? Trên phim ảnh Việt Nam hiện tại, trang phục vua chúa chưa hoàn toàn được chính xác. Sau đây mình chỉ xin phép được giới thiệu qua 6 bộ trang phục của hoàng đế Việt mà họa sĩ Thanh Huyên đã vẽ lại trong sách Việt Sử Diễn Họa. 1. Cổn Miện Lý – Trần. Lễ phục tối cao của vua theo quy tắc cũng như sử sách còn lưu lại tới…

Read More Read More