Browsed by
Tag: Lụa

Quy trình dệt lụa Việt xưa

Quy trình dệt lụa Việt xưa

Để nối tiếp chuỗi thông tin về ngành nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa truyền thống bao đời, hôm nay The Siege xin được thêm một bài về quy trình dệt lụa. Có lẽ những mặt hàng sản xuất từ lụa tơ tằm không còn xa lạ gì đối với đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, để có được một tấm lụa tơ tằm thì đó là cả một quy trình, đòi hỏi người sản xuất phải tỉ…

Read More Read More