Browsed by
Category: Binh khí, Giáp trụ

Trang phục Vua quan thời nhà Đinh – Tiền Lê

Trang phục Vua quan thời nhà Đinh – Tiền Lê

Tại sao hình ảnh trang phục thời nhà Đinh lại hiếm? Thời kỳ triều đại Đinh – Tiền Lê về trang phục còn quá xa lạ và không còn chút manh mối hiện vật nào liên quan, khiến hậu thế phải mò mẫm và đi vào đường cụt. Như vừa qua bộ phim Huyền Sử Vua Đinh đã làm trang phục quá nhiều sai sót. Mình tham khảo hiện vật trang phục các triều đại bên Trung Quốc cùng thời…

Read More Read More

Bách Binh Đồ Quyển – Vũ khí thời Tây Sơn

Bách Binh Đồ Quyển – Vũ khí thời Tây Sơn

Truyền thuyết kể rằng, ai có trong tay Bách Binh Đồ Quyển của thần Kim Quy sẽ nhất thống được thiên hạ.Vào một ngày mưa bão mịt trời, nước lũ như sắp nhấn chìm cựu đô Đồ Bàn, Tây Sơn minh chủ Nguyễn Nhạc đang cho binh sĩ đào bật gốc cây Krek thần. Đêm qua rùa vàng báo mộng, mách ngài biết nơi chôn giấu Đồ Quyển, trong đó ghi chép phương thức rèn đúc các loại thần binh…

Read More Read More