Browsed by
Tag: Lam Sơn

Lê Sát – Chiến thần Lam Sơn và cái kết bi thảm

Lê Sát – Chiến thần Lam Sơn và cái kết bi thảm

Thân thế Lê Sát Lê Sát người làng Bỉ Ngũ ở Lam Sơn, trí dũng hơn người, theo chân Thái Tổ khởi binh từ buổi nguy nan, chiến công rất lớn. Năm Canh Tý 1420, Lê Thái Tổ tiến đánh tướng giặc Tạ Phượng và Hoàng Thành ở Quan Du (Thanh Hóa), Lê Sát và Lê Triện đi đánh giết hơn ngàn quân giặc, làm quân Minh suy yếu. Năm Giáp Thìn (1424) tại ải Khả Lưu, Lê Sát cùng…

Read More Read More