Browsed by
Tag: Nhà Ngô

Trang phục Vua quan thời nhà Đinh – Tiền Lê

Trang phục Vua quan thời nhà Đinh – Tiền Lê

Tại sao hình ảnh trang phục thời nhà Đinh lại hiếm? Thời kỳ triều đại Đinh – Tiền Lê về trang phục còn quá xa lạ và không còn chút manh mối hiện vật nào liên quan, khiến hậu thế phải mò mẫm và đi vào đường cụt. Như vừa qua bộ phim Huyền Sử Vua Đinh đã làm trang phục quá nhiều sai sót. Mình tham khảo hiện vật trang phục các triều đại bên Trung Quốc cùng thời…

Read More Read More