Browsed by
Tag: Bách Việt

Bách Việt có phải là 100 tộc Việt?

Bách Việt có phải là 100 tộc Việt?

Khi nhắc về khái niệm Bách Việt, không ít người chỉ có những hiểu biết chung chung về cộng đồng này như “Bách Việt là 100 Việt”, tức có rất nhiều “bộ tộc” Việt, “Việt Nam chỉ là một bộ phận của Bách Việt, chưa bao giờ sở hữu lãnh thổ của Bách Việt”, “Người Việt là sự kết hợp của Âu Việt và Lạc Việt”, đó là những hiểu biết mơ hồ, không rõ ràng, nhưng cũng đã đóng…

Read More Read More