About

About

Đại Việt Cổ Phong là một hội nhóm được thành lập vào năm 2014 bởi các bạn trẻ đam mê tìm hiểu về văn hoá cổ Việt Nam và có mong ước tái hiện lại văn vật của nước Việt xưa một cách chuẩn xác nhất.

Nhóm Đại Việt Cổ Phong có hai mục tiêu chính.

Mục tiêu thứ nhất là nghiên cứu và phổ biến kiến thức về văn hoá xác thực của Việt Nam từ triều Nguyễn về trước. Để đạt được mục tiêu này, nhóm Đại Việt Cổ Phong tạo ra các diễn đàn làm nơi trao đổi và chia sẻ tư liệu, kiến thức về lịch sử văn hoá Việt Nam, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu thứ hai.

Mục tiêu thứ hai là phỏng dựng, phục dựng văn vật của Việt Nam từ triều Nguyễn về trước qua nhiều phương tiện như tranh vẽ, mô hình, phim ảnh, cosplay v.v. để người nay có thể hình dung được về người Việt xưa. Mục tiêu thứ hai bổ sung cho mục tiêu thứ nhất về hình ảnh.

Qua những việc làm của mình, Đại Việt Cổ Phong hi vọng mang đến hiểu biết và cái nhìn xác thực hơn về người Việt xưa.

Hãy bắt đầu chuyến hành trình khám phá nền văn hóa cổ xưa của Việt Nam, khám phá những nét tương đồng cũng như những mối quan hệ của nó với các nền văn hóa đẹp đề khác trên thế giới, đồng thời biết nhiều hơn cho những di sản cổ xưa và những giá trị phong phú mà nó mang lại