Browsed by
Tag: Âu Lạc

Mái ngói Âu Lạc thời An Dương Vương

Mái ngói Âu Lạc thời An Dương Vương

Trong quá trình nghiên cứu di chỉ khảo cổ thành Cổ Loa, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tòa thành thời An Dương Vương là một công trình hoàn bị với các mái lợp ngói kiên cố thay vì lợp rạ tạm bợ. Đồng thời các hiện vật cho thấy hình thức Các hiện vật này bao gồm các mảnh ngói vỡ và đầu ngói ống có niên đại rơi vào quãng 382-154 TCN (trước…

Read More Read More