Bộ tranh tổng hợp y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam thời nhà Nguyễn (1802 – 1945)

Bộ tranh tổng hợp y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam thời nhà Nguyễn (1802 – 1945)

Tranh phân loại các hình thức y phục thịnh hành ở miền bắc – nam, y phục phu nhân, các dạng thức y phục khác…. được bạn Đặng Hữu Thành tổng hợp và tham khảo sơ bộ từ các hiện vật, tranh ảnh và tư liệu mô tả về y phục phụ nữ thời nhà Nguyễn, ngoài ra được phân loại, bổ sung một phần trên quan điểm cá nhân của mình, bao gồm cả hoa văn, kiểu áo, kiểu tóc, tang sức, phụ kiện….

Trang phục phụ nữ bắc – trung bộ

TRang phục phụ nữ bắc và trung bộ

Tư liệu tham khảo cho trang phục vùng bắc và trung bộ:

Trang phục phụ nữ nam trung bộ

Tư liệu tham khảo:

Trang phục khoác ngoài và phụ kiện

Trang phục khoác ngoài và phụ kiện của phụ nữ Việt thời Nguyễn
Tham khảo

Trang phục phu nhân và mệnh phụ

Trang phục phu nhân và mệnh phụ

Tham khảo:

Vào thời nhà Nguyễn, áo dài sẽ có 3 cách mặc khác nhau dựa theo số nút áo được cài trong 5 nút áo, tạo thành các hình thái y phục độc đáo như đối khâm, giao lĩnh…. thịnh hành ở Bắc trung nam.(Lưu ý tránh nhầm áo ngũ thân không cài cúc áo với áo tứ thân)

Các bố cục đồ án hoa văn các y phục cũng dựa trên trích xuất hoa văn trên hiện vật việt nam còn lưu lại, tuy không sát hoàn toàn nhưng vẫn tương đồng rất lớn

Tham khảo hoa văn trang phục thời Nguyễn

Tác giả: Đặng Hữu Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *