Browsed by
Category: Danh Nhân

Lê Sát – Chiến thần Lam Sơn và cái kết bi thảm

Lê Sát – Chiến thần Lam Sơn và cái kết bi thảm

Thân thế Lê Sát Lê Sát người làng Bỉ Ngũ ở Lam Sơn, trí dũng hơn người, theo chân Thái Tổ khởi binh từ buổi nguy nan, chiến công rất lớn. Năm Canh Tý 1420, Lê Thái Tổ tiến đánh tướng giặc Tạ Phượng và Hoàng Thành ở Quan Du (Thanh Hóa), Lê Sát và Lê Triện đi đánh giết hơn ngàn quân giặc, làm quân Minh suy yếu. Năm Giáp Thìn (1424) tại ải Khả Lưu, Lê Sát cùng…

Read More Read More

Trần Liễu – phụ thân Hưng Đạo Đại Vương

Trần Liễu – phụ thân Hưng Đạo Đại Vương

Giới thiệu nhân vật Trần Liễu – Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu (chữ Hán: 陳柳; 1211 – 1251), hay An Sinh vương (安生王) hoặc Khâm Minh Đại vương (欽明大王), một tông thất vương công thuộc hoàng tộc nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là con trai lớn nhất của Trần Thừa và là anh ruột của Trần Thái Tông Trần Cảnh – vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Trần. Ngoài việc là anh cả…

Read More Read More

Thiền sư Tuệ Tĩnh: Vị danh y xa xứ đến chết vẫn hướng về nước nhà

Thiền sư Tuệ Tĩnh: Vị danh y xa xứ đến chết vẫn hướng về nước nhà

Thuở ấu thơ của Thiền Sư Tuệ Tĩnh Mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi, danh y Tuệ Tĩnh (tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh) được các nhà sư chùa Hải Triều và chùa Giao Thủy nuôi cho ăn học. Năm 22 tuổi, ông đậu Thái học sinh dưới triều vua Trần Dụ Tông, nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa đi tu lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Những ngày đi tu cũng là những ngày…

Read More Read More