Browsed by
Tag: Cửu Trùng Đài

Phỏng dựng 3D tổng quan Hoàng Thành Thăng Long thời Lê Sơ

Phỏng dựng 3D tổng quan Hoàng Thành Thăng Long thời Lê Sơ

Video 3D phỏng họa kinh đô Thăng Long thời Lê Sơ năm 1516 trước khi cuộc khủng hoảng cuối triều Lê Sơ xảy ra. Năm 1516, Lê Tương Dực cho đắp Hoàng thành rộng cả ngàn trượng chắn ngang sông Tô Lịch, bao quanh hồ Trúc Bạch ngày nay. Để thể hiện uy quyền đế vương, ông sai một người thợ là Vũ Như Tô xây tòa điện trăm nóc đồ sộ, rồi xây tiếp Cửu Trung Đài cao tới…

Read More Read More